Điều Khoản Và Chính Sách Lớp Học Tự Nhập Hàng Trung Quốc

Điều Khoản Thoả Thuận Và Chính Sách Các Khóa Học Được Tổ Chức Bởi VG HUB

Số điện thoại hỗ trợ, Zalo VGHUB: 0988240690

PHẦN 1 – HỌC PHÍ & THANH TOÁN

Điều Khoản và Điều Kiện này có giá trị từ ngày 01.03.2024 và thay thế tất cả những Điều Khoản và Điều Kiện trước đây.

1. Học phí

  • Học phí được cập nhật trên website: https://www.vghub.cc là học phí mới nhất.
  • Học phí có thể thay đổi tuỳ theo chính sách giá của Team và được cập nhật trên website: https://www.vghub.cc

2. Hoàn tiền.

  • Học viên chuyển khoản đồng nghĩa với việc đã đồng ý với ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN.
  • Học phí sẽ không được hoàn trong bất kỳ trường hợp nào nếu không thuộc các điều khoản đã nêu ở PHẦN 2, PHẦN 3 và PHẦN 4 của điều khoản này.

3. Thông tin chuyển khoản.

Số tài khoản Kế Toán của VGHUB
MBBank Ngân hàng Quân Đội
18620240690
VU MANH THANG
Số tiền:
Nội dung ghi chú: họ và tên + số điện thoại

Ghi chú khi chuyển khoản: họ và tên + số điện thoại
Ví dụ: vu manh thang 0988240690
Sau khi chuyển tiền xong, gửi hình ảnh chuyển tiền thành công cho Zalo VGHUB. Học viên chịu phí chuyển khoản (nếu có).

Khi tham gia lớp học, bạn đồng ý với việc VGHUB được toàn quyền sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn trong quá trình học tập để làm tư liệu quảng bá chương trình đào tạo. Bạn có thể yêu cầu Team không quảng bá hình ảnh của bạn trước khi đến lớp.

PHẦN 2 – LỊCH HỌC & XẾP LỚP.

1 – Kết bạn Zalo VGHUB: 0988240690 để được tư vấn về lớp học.

2 – Lịch học không cố định, cứ đủ số học viên tối thiểu là mở lớp.

3 – Nhằm đảm bảo chất lượng lớp học, VGHUB được quyền thay đổi ngày khai giảng, hoặc thay đổi địa điểm giảng dạy, hoặc huỷ lớp học hoặc thay đổi nội dung của lớp học trong các trường hợp: Lớp học không đạt sĩ số, chất lượng học viên chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng của lớp học, người hướng dẫn gặp lý do sức khoẻ hoặc do Sự Kiện Bất Khả Kháng.

4 – Trong trường hợp huỷ lớp học hoặc đổi lịch học, VGHUB sẽ thông báo bằng điện thoại hoặc tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Zalo đến từng học viên.

PHẦN 3 – HUỶ THAM GIA.

1 – Nếu học viên không thể tham gia lớp học, học viên có thể đề nghị cá nhân khác thay thế hoặc đổi lịch học. VGHUB chỉ có thể giải quyết việc thay thế học viên hoặc đổi lịch học khi lớp học chưa bắt đầu nhằm đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học và quyền lợi của các học viên khác.

2 – Học viên đã được cấp bộ tài liệu trước khi tham gia lớp học. Vì là tài liệu online, phần học phí cho tài liệu này sẽ không được hoàn trả lại. Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học 2 ngày online trước 03 (ba) ngày trước khi lớp học khai giảng. Team sẽ hoàn lại 50% học phí.

3 – Thời gian hoàn học phí: ngày 15 hàng tháng. Ví dụ: nếu bạn đóng tiền vào ngày 13 tháng này và xin huỷ, ngày 15 bạn nhận lại được tiền. Đều bạn đóng tiền từ 16 – 30 của tháng này, bạn huỷ tham gia thì sẽ nhận tiền vào ngày 15 tháng sau. Lý do: để tiện cho việc quản lý sổ sách.
Đôi khi sẽ linh động, hoàn trả ngay sau khi 2 bên xác nhận.

PHẦN 4 – CHUYỂN LỊCH HỌC.

1 – Việc chuyển lịch học chỉ được áp dụng:
Tối đa 01 lần.
Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày học viên yêu cầu chuyển lịch học.

PHẦN 5 – SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG.

1 – Các Sự Kiện Bất Khả Kháng khiến việc học bị dừng lại hoặc gián đoạn bao gồm: hỏa hoạn, thiên tai chiến tranh, bạo loạn, nổi loạn, lệnh cấm, dịch bệnh, nổi dậy, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hoặc các quy tắc, quy định, quy chế, lệnh hoặc chỉ thị của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào.

2 – Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Team sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế hoặc loại trừ ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng và trong thời gian sớm nhất có thể, nỗ lực tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cung cấp khóa học.

PHẦN 6 – TÀI LIỆU.

1 – Tài liệu hỗ trợ khóa học: bao gồm video, slide và các file cần thiết, được cung cấp online thông qua nền tảng Google Drive.

2 – Học viên cam kết bảo mật các thông tin trong tài liệu dành cho học viên và các thông tin VGHUB chia sẻ trong lớp học. Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng tài liệu dành cho học viên của Team cho bất cứ mục đích chia sẻ cá nhân, giảng dạy hay thương mại nào.

PHẦN 7 – ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG.

Về việc xác thực Alipay bằng hộ chiếu:
Học viên cần hiểu rõ rằng, việc tạo Alipay xác thực bằng hộ chiếu muốn được thành công, sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan.
Team sẽ hướng dẫn học viên xác thực Alipay thành công.
Tuy nhiên, nếu Alipay bị yêu cầu thêm thẻ ngân hàng Trung Quốc, Team sẽ chỉ hỗ trợ học viên cách xử lý hoặc giới thiệu bên dịch vụ xử lý.
Vì có những lý do, xác thực không thành công, hay bị yêu cầu liên kết thẻ ngân hàng; là vì những lý do khách quan, có thể là do đã tạo tài khoản từ trước, có thể do Alipay bật chế độ bảo mật. Ngoài ra, còn nhiều lý do khác nữa, của việc thao tác sai nhiều lần, dẫn đến bị yêu cầu liên kết thẻ ngân hàng, nên các bạn phải thật cẩn trọng trong việc sử dụng Alipay.

Về sử dụng Google Meet khi tham gia lớp học:
– Học viên chỉ sử dụng 1 thiết bị khi tham gia lớp học 2 ngày online.

Về việc học lại:
– Nội dung các buổi học trong lớp 2 ngày là tách riêng, nên học viên được học lại các buổi còn thiếu.
– Trường hợp học viên đã tham gia đầy đủ, nhưng vẫn muốn được tham gia lại lớp học sau, học viên được tham gia lại 01 (một) lần, với điều kiện giải trình được lý do và được hỗ trợ viên xác nhận. Các vấn đề về thao tác các bước trong bộ tài liệu video và slide đều có hướng dẫn các bước chi tiết, học viên cứ thực hiện từng bước theo hướng dẫn, vướng mắc ở đâu nhắn Zalo hỗ trợ là sẽ được giải đáp.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, có những điều khoản chưa được hiểu rõ trong thoả thuận.
Bên VG HUB sẽ là bên đưa ra quyết định cuối cùng.